Thumbnails
 

London Irish v Harlequins. LDH season 2001-2002.